Home Img

“דרך בורמה”

IMAG0855.jpg
IMAG0855.jpg
Danny Herman
IMAG0855.jpg
IMAG0852.jpg
IMAG0852.jpg
Danny Herman
IMAG0852.jpg
IMAG0861.jpg
IMAG0861.jpg
Danny Herman
IMAG0861.jpg
IMAG0869.jpg
IMAG0869.jpg
Danny Herman
IMAG0869.jpg
IMAG0873.jpg
IMAG0873.jpg
Danny Herman
IMAG0873.jpg
IMAG0877.jpg
IMAG0877.jpg
Danny Herman
IMAG0877.jpg
IMAG0881.jpg
IMAG0881.jpg
Danny Herman
IMAG0881.jpg
IMAG0880.jpg
IMAG0880.jpg
Danny Herman
IMAG0880.jpg
IMAG0888.jpg
IMAG0888.jpg
Danny Herman
IMAG0888.jpg
IMG-20170204-WA0027.jpg
IMG-20170204-WA0027.jpg
Danny Herman
IMG-20170204-WA0027.jpg
IMAG0897.jpg
IMAG0897.jpg
Danny Herman
IMAG0897.jpg

“דרך בורמה” היה הכינוי שניתן לציר עוקף שהתגלה ונפרץ במהלך מלחמת העצמאות כדי להבטיח אספקת אוכל ותחמושת לירושלים.

הציר כיום משלב הסברים ושרידים של צינור המים לירושלים (“קו השילוח”) ועביר לכל רכב (למעט קטע ה”סרפנטינות” אותו ניתן לעבור במעקף).

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:    

רמת ענין להורים:      

רמת אקסטרים:   

.

אטרקציות נוספות באזור

תל בית שמש
  מרישה 
  מערות בר-כוכבא