Home Img

הפלגה על הכינרת

IMAG2634.jpg
IMAG2634.jpg
Danny Herman
IMAG2634.jpg
IMAG2635.jpg
IMAG2635.jpg
Danny Herman
IMAG2635.jpg
IMAG2641.jpg
IMAG2641.jpg
Danny Herman
IMAG2641.jpg
IMAG2643.jpg
IMAG2643.jpg
Danny Herman
IMAG2643.jpg
IMAG2645.jpg
IMAG2645.jpg
Danny Herman
IMAG2645.jpg
IMAG2646.jpg
IMAG2646.jpg
Danny Herman
IMAG2646.jpg
IMAG2651.jpg
IMAG2651.jpg
Danny Herman
IMAG2651.jpg
fishing.jpg
fishing.jpg
Danny Herman
fishing.jpg
IMAG5965.jpg
IMAG5965.jpg
Danny Herman
IMAG5965.jpg
IMAG5968.jpg
IMAG5968.jpg
Danny Herman
IMAG5968.jpg
IMAG6513.jpg
IMAG6513.jpg
Danny Herman
IMAG6513.jpg
IMAG6516.jpg
IMAG6516.jpg
Danny Herman
IMAG6516.jpg
IMAG6514.jpg
IMAG6514.jpg
Danny Herman
IMAG6514.jpg

חויה יחודית ואיכותית של הפלגה על הכינרת בסירת עץ תיירותית, בליווי הסברים, והדגמת טכניות דייג בעת העתיקה.

אטרקציה פופולארית הן בקרב ישראלים והן בקרב קבוצות צליינים.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:      +

רמת כיף להורים:      

רמת אקסטרים:       +

.

אטרקציות נוספות באזור

חוות השוקולד “גליתה”
  גשר – נהריים 
  בית שאן