Home Img

הרובע היהודי

IMAG9393.jpg
IMAG9393.jpg
Danny Herman
IMAG9393.jpg
IMAG4952.jpg
IMAG4952.jpg
Danny Herman
IMAG4952.jpg
IMAG3617.jpg
IMAG3617.jpg
Danny Herman
IMAG3617.jpg
IMG_1675.JPG
IMG_1675.JPG
Danny Herman
IMG_1675.JPG
IMG_1676.JPG
IMG_1676.JPG
Danny Herman
IMG_1676.JPG
western-wall.jpg
western-wall.jpg
Danny Herman

A general view of te Western Wall Read More

western-wall.jpg
IMG_9329.JPG
IMG_9329.JPG
Danny Herman
IMG_9329.JPG
IMAG2511.jpg
IMAG2511.jpg
Danny Herman
IMAG2511.jpg
IMAG2416.jpg
IMAG2416.jpg
Danny Herman
IMAG2416.jpg
IMAG2004.jpg
IMAG2004.jpg
Danny Herman
IMAG2004.jpg
IMG_9805.JPG
IMG_9805.JPG
Danny Herman
IMG_9805.JPG
IMG_1164.JPG
IMG_1164.JPG
Danny Herman

General view Read More

IMG_1164.JPG
IMG_9140.JPG
IMG_9140.JPG
Danny Herman
IMG_9140.JPG
IMG_9141.JPG
IMG_9141.JPG
Danny Herman
IMG_9141.JPG

הרובע היהודי בעיר העתיקה משקף התפתחות הקהילה היהודית בירושלים מימי הביניים ועד העת החדשה.

הוא מכיל מגוון מרתק של מוסדות, בתי כנסת, אתרי ארכיאולוגיה, ושטחי מסחר.

מהרובע היהודי גישה גם לכותל המערבי.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:    

רמת ענין להורים:     

רמת אקסטרים:  

.

אטרקציות נוספות באזור

הר ציון
  הכותל המערבי 
  עיר דויד