Home Img

כוכב הירדן

IMG_8851.JPG
IMG_8851.JPG
Danny Herman
IMG_8851.JPG
IMG_8850.JPG
IMG_8850.JPG
Danny Herman
IMG_8850.JPG
IMG_8842.JPG
IMG_8842.JPG
Danny Herman
IMG_8842.JPG
IMAG2931.jpg
IMAG2931.jpg
Danny Herman
IMAG2931.jpg
IMG_8844.JPG
IMG_8844.JPG
Danny Herman
IMG_8844.JPG
IMG_8846.JPG
IMG_8846.JPG
Danny Herman
IMG_8846.JPG
IMG_8847.JPG
IMG_8847.JPG
Danny Herman
IMG_8847.JPG
IMG_8848.JPG
IMG_8848.JPG
Danny Herman
IMG_8848.JPG
IMG_8840.JPG
IMG_8840.JPG
Danny Herman
IMG_8840.JPG
IMG_8838.JPG
IMG_8838.JPG
Danny Herman
IMG_8838.JPG
IMAG2929.jpg
IMAG2929.jpg
Danny Herman
IMAG2929.jpg
IMAG2930.jpg
IMAG2930.jpg
Danny Herman
IMAG2930.jpg
IMG_8841.JPG
IMG_8841.JPG
Danny Herman
IMG_8841.JPG
IMG_8836.JPG
IMG_8836.JPG
Danny Herman
IMG_8836.JPG
IMAG2928.jpg
IMAG2928.jpg
Danny Herman
IMAG2928.jpg
IMG_8831.JPG
IMG_8831.JPG
Danny Herman
IMG_8831.JPG
IMG_8826.JPG
IMG_8826.JPG
Danny Herman
IMG_8826.JPG
IMG_8828.JPG
IMG_8828.JPG
Danny Herman
IMG_8828.JPG
IMG_8829.JPG
IMG_8829.JPG
Danny Herman
IMG_8829.JPG
IMG_8825.JPG
IMG_8825.JPG
Danny Herman
IMG_8825.JPG
IMG_8823.JPG
IMG_8823.JPG
Danny Herman
IMG_8823.JPG
IMG_8821.JPG
IMG_8821.JPG
Danny Herman
IMG_8821.JPG
IMG_8820.JPG
IMG_8820.JPG
Danny Herman
IMG_8820.JPG
IMAG2927.jpg
IMAG2927.jpg
Danny Herman
IMAG2927.jpg

“כוכב הירדן” שהיה ידוע בתקופה הצלבנית בשם “בלבואר” (“נוף יפה”) אכן נמצא על קצה שלוחה ברמת יששכר אל מול נוף מלא הוד של עמק הירדן.

אבל מטרתו היתה אסטרטגית וחשובה ביותר – לשלוט על מעברי הירדן. 

המצודה האדירה שבנו הצלבנים במקום החזיקה מעמד שנתיים של מצור מול המוסלמים, ולמרות שהוחרבה לאחר מכן, שרידי הביצורים המרשימים קיימים עד היום.

באתר גם תחנת איקלום נשרים.