Home Img

מערות בר-כוכבא

IMG_0730.JPG
IMG_0730.JPG
Danny Herman
IMG_0730.JPG
IMG_0728.JPG
IMG_0728.JPG
Danny Herman
IMG_0728.JPG
IMG_0729.JPG
IMG_0729.JPG
Danny Herman
IMG_0729.JPG
IMG_0725.JPG
IMG_0725.JPG
Danny Herman
IMG_0725.JPG
IMG_0722.JPG
IMG_0722.JPG
Danny Herman
IMG_0722.JPG
IMG_8128.JPG
IMG_8128.JPG
Danny Herman

The Fedders Crawling in a cave Read More

IMG_8128.JPG
IMG_8142.JPG
IMG_8142.JPG
Danny Herman
IMG_8142.JPG
unnamed.jpg
unnamed.jpg
Danny Herman
unnamed.jpg
IMG_0989.JPG
IMG_0989.JPG
Danny Herman
IMG_0989.JPG
IMG_0987.JPG
IMG_0987.JPG
Danny Herman
IMG_0987.JPG
IMG_8086.JPG
IMG_8086.JPG
Danny Herman
IMG_8086.JPG
midras.jpg
midras.jpg
Danny Herman

Chinese students learning on Bar-Kokhba Read More

midras.jpg
IMG_0734.JPG
IMG_0734.JPG
Danny Herman
IMG_0734.JPG
IMG_0735.JPG
IMG_0735.JPG
Danny Herman
IMG_0735.JPG
IMG_0737.JPG
IMG_0737.JPG
Danny Herman
IMG_0737.JPG
IMG_0738.JPG
IMG_0738.JPG
Danny Herman
IMG_0738.JPG
IMG_0739.JPG
IMG_0739.JPG
Danny Herman
IMG_0739.JPG
IMG_0741.JPG
IMG_0741.JPG
Danny Herman
IMG_0741.JPG

מערות הזחילה מימי מרד בר-כוכבא הן עדות אילמת לדרמה גדולה שהתרחשה בארץ-ישראל לפני כאלפיים שנה כאשר היהודים ניסו בפעם האחרונה למרוד כנגד האימפריה הרומי, ובעיקר נגד גזירות הדת שלה. 

המערות בחלקן צרות וקשות למעבר, אך פופולאריות במיוחד בקרב ילדים ונוער.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:      +

רמת כיף להורים:     

רמת אקסטרים:       +

.

אטרקציות נוספות באזור

חירבת מדרס
  דרך בורמה 
  מרישה