Home Img

נוה צדק

IMG_9638.JPG
IMG_9638.JPG
Danny Herman
IMG_9638.JPG
IMG_9639.JPG
IMG_9639.JPG
Danny Herman
IMG_9639.JPG
IMG_9640.JPG
IMG_9640.JPG
Danny Herman
IMG_9640.JPG
IMG_9641.JPG
IMG_9641.JPG
Danny Herman
IMG_9641.JPG
IMG_9652.JPG
IMG_9652.JPG
Danny Herman
IMG_9652.JPG
IMG_9649.JPG
IMG_9649.JPG
Danny Herman
IMG_9649.JPG

“נוה צדק” היה שמה של השכונה היהודית הראשונה שנבנתה מחוץ ליפו.

ברבות השנים השכונה התישנה ואף תוכננה להריסה.

כיום השכונה מתאפיינת בשימור מוקפד ואיכותי, המשלב אזורי מסעדות וקניות, סביב מרכז לימוד מחול (“סוזאן דלאל”).

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:  

רמת ענין להורים:    

רמת אקסטרים:  

.

אטרקציות נוספות באזור

שדרות רוטשילד
  היכל העצמאות 
יפו