Home Img

סוסיתה

IMAG6569.jpg
IMAG6569.jpg
Danny Herman
IMAG6569.jpg
IMAG6570.jpg
IMAG6570.jpg
Danny Herman
IMAG6570.jpg
IMAG6580.jpg
IMAG6580.jpg
Danny Herman
IMAG6580.jpg
IMAG6584.jpg
IMAG6584.jpg
Danny Herman
IMAG6584.jpg
IMAG6590.jpg
IMAG6590.jpg
Danny Herman
IMAG6590.jpg
IMAG7375.jpg
IMAG7375.jpg
Danny Herman
IMAG7375.jpg
IMAG6592.jpg
IMAG6592.jpg
Danny Herman
IMAG6592.jpg
IMAG6598.jpg
IMAG6598.jpg
Danny Herman
IMAG6598.jpg
IMAG7380.jpg
IMAG7380.jpg
Danny Herman
IMAG7380.jpg
IMAG7410.jpg
IMAG7410.jpg
Danny Herman
IMAG7410.jpg
IMAG6606.jpg
IMAG6606.jpg
Danny Herman
IMAG6606.jpg
IMAG6604.jpg
IMAG6604.jpg
Danny Herman
IMAG6604.jpg
IMAG7398.jpg
IMAG7398.jpg
Danny Herman
IMAG7398.jpg
IMAG7401.jpg
IMAG7401.jpg
Danny Herman
IMAG7401.jpg
IMAG6600.jpg
IMAG6600.jpg
Danny Herman
IMAG6600.jpg
IMAG7385.jpg
IMAG7385.jpg
Danny Herman
IMAG7385.jpg
IMAG7423.jpg
IMAG7423.jpg
Danny Herman
IMAG7423.jpg
IMAG7424.jpg
IMAG7424.jpg
Danny Herman
IMAG7424.jpg
cdc33866-b0a0-422e-91f7-ae3bbd569c0a.jpg
cdc33866-b0a0-422e-91f7-ae3bbd569c0a.jpg
Danny Herman
cdc33866-b0a0-422e-91f7-ae3bbd569c0a.jpg

פנינה נחבאת בדרום הגולן, על קצה צוק מעל קיבוץ עין-גב. 

היפוס-סוסיתה נבנתה לראשונה בימי הסלבקים, והפכה לעיר מפוארת בתקופה הרומית והביזנטית.

רעידת אדמה אדירה החריבה את העיר ב749 לסה”נ, ורק בשנים האחרונות החלו חפירות ארכיאולוגיות לחשוף את עתיקותיה המרהיבות.  

מפסגת התל גם תצפית מרהיבה על הכנרת.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:     

רמת כיף להורים:      

רמת אקסטרים:    

.

אטרקציות נוספות באזור

אום אל קנטיר
  ה”מג’רסה”  
  הפלגה על הכינרת