Home Img

קברי הקדרון

kidron 1.jpg
kidron 1.jpg
Danny Herman

The site in late 19th century Read More

kidron 1.jpg
IMG_5143.JPG
IMG_5143.JPG
Danny Herman
IMG_5143.JPG
IMAG1343.jpg
IMAG1343.jpg
Danny Herman
IMAG1343.jpg
kidron 51.jpg
kidron 51.jpg
Danny Herman

1960 Setchbury and Allegro excavations Read More

kidron 51.jpg
IMG_0978.JPG
IMG_0978.JPG
Danny Herman
IMG_0978.JPG
IMAG8642.jpg
IMAG8642.jpg
Danny Herman
IMAG8642.jpg
upload_-1
upload_-1
Danny Herman
upload_-1
IMG_5138.JPG
IMG_5138.JPG
Danny Herman
IMG_5138.JPG
IMG_0971.JPG
IMG_0971.JPG
Danny Herman
IMG_0971.JPG
IMG_0974.JPG
IMG_0974.JPG
Danny Herman
IMG_0974.JPG
IMG_0973.JPG
IMG_0973.JPG
Danny Herman
IMG_0973.JPG

“קברי הקדרון” הוא השם למצבות קבורה אדירות שנחצבו באבן בעמק שמול הר הבית.

“יד אבשלום” מיוחס במסורת היהודית לקברו של אבשלום, בנו המורד של דויד המלך.

בפועל זהו קבר של אצולה יהודית (אולי כהן גדול?) המאוחר בכאלף שנה לימי דויד.

“קבר בני חזיר” מזוהה כקבר משפחות כוהנים מהמאה הראשונה לסה”נ בזכות כתובת שהשתמרה בכניסה.

מתחמי הקבורה הללו הן תזכורת לתקופת הפאר של ירושלים בימי בית המקדש השני.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:   

רמת  ענין להורים:     

רמת אקסטרים:   

.

אטרקציות נוספות באזור

עיר דויד
  תצפית הר הזיתים 
הכותל המערבי