Home Img

tour guide course oral final exams

נבחן 2017 דודו

שאלות ששאלו דוד שפירא מה אתה מספר בכניסה למנזר האחיות ציון ממתי הויה דלורוזה עוברת ברחוב הזה מה תספר בבית הקברות המוסלמי הצמוד לחומה כיצד תסביר לתייר את הקונפליקט הקיים היום בהר הבית מה זה ברכות הצאן? למה זה נקרא…

נבחן 2017 ניר

שאלות ששאלו את ניר פורמן מאיפה אנחנו יודעים על הידע ההנדסי בתקופה הרומית איפה אתה מדריך בבקעה ומה תספר על התפתחות השכונה מה תספר על הרכבת החדשה לירושלים? איפה נמצאת הכניסה לתחנת הרכבת החדשה העתידית מה מקור השם שער האשפות…

נבחן 2017 דניס צ

שאלות ששאלו את דניס ריאבצ’ב ספר על מותו וקבורתו של הורדוס אם זה כזה ברור, למה אהוד נצר חיש את הקבר כל כך הרבה זמן בתצפית על ברכות שלמה – תאר את מרקם החיים העכשווי לתייר שמתעניין להבין את הנוף…

נבחן 2017 אהרן

שאלות ששאלו את אהרון יהודה כיצד תסביר תמונות נשיות בפסיפס בבית כנסת על סמך מה זוהו הקברים היהודיים סביב הכנרת מה ניתן ללמוד מהכתובות בבית הכנסת בחמת טבריה איפה ניתן למצוא גלגלי מזלות בגליל מה הסיפור של כנסיית הלחם והדגים,…

נבחן 2017 סטלה

שאלות ששאלו את סטלה מינין איך מבנה אלכסנדר נייבסקי מתקשר לכנסיית הקבר הקדומה איך קשור פסל דוד בהר ציון לכניסה הרוסית איך תסבירי לתיירים מהם פרובוסלאביים כיצד תסבירי לתייר מהו כשרות ספרי לנו על הר הצופים לאן תקחי קבוצה שמתעניינת…

נבחן 2017 שי

שאלות ששאלו את שי זריהן תאר קווים לדמותו של הורדוס ציין אתרים שונים בארץ שקשורים להורדוס מה קורה באזור של הורדיון לאחר מותו של הורדוס? מהם הנושאים עליהם תדריך בתצפית מברכות שלמה למה קוראים לברכות ברכות שלמה ציין אתרים שקשורים…

נבחן 2017 איתי

שאלות ששאלו את איתי פובנצ’לו תאר את הכניסות השונות להר הבית בימי הבית השני מה הייחודיות של הכניסות לשערי חולדה תאר בניה של ברלוצי בירושלים האם אתה יכול להדריך במנהרת הכותל? כנסיית הקבר – קח אותנו לסיור בכנסיית הקבר –…

נבחן 2017 הלנה

שאלות ששאלו את הלנה פייבלין תאר את המאפיינים הגיאוגרפיים של הגליל התחתון תאר השפעות של האדם על הטבע והפוך – טבע על האדם בגליל התחתון תארי את טבריה כעיר מפגש של תרבויות מה תספר בנבי שועייב? מה קרה בשילה? על…

נבחן 2017 מיכי ב

שאלות ששאלו את מיקי ברקת העפלה שלא דרך הים, הייתה? מאיפה באו ולאן הלכו? מהו ההבדל בהליכה בצדו המערבי של הכרמל לצידו המזרחי של הכרמל? האם מפעל ההעפלה הצליח? מהם מחצבות קדומים? איך כפר ויתקין קשור להעפלה? הצע סיור בעקבות…

נבחן 2017 יעקב

שאלות ששאלו את יעקב ברכה על מה תדבר ברמת רחל? על איזו דרך ישבה כנסיית קתיסמה תאר את מערכת הקבורה בכתף הינום מה תספר על פסל עצי הזית של רן מורין? איך הוא קשור לאזור? איזה עוד פסלים של רן…