Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 12
Slide 12
Slide 12
Slide 13
Slide 13

At the Dead Sea

Slide 13
tour2
tour2
tour2
Slide 11
Slide 11
Slide 11
Slide 14
Slide 14
Slide 14
masada1
masada1
masada1

ציור המשחזר מראה בית המקדש של שלמה

איור חשוב להסבר התפתחות ירושלים, ובמיוחד מנקודת התצפית בפסגת הר הזיתים.