Home Img

נבחן 2011כט

[רוג’ום אלהירי (תרבות הפולחן ברמת הגולן)]

  • מה זה דולמן?
  • האם יש דולמנים במקום נוסף בארץ?
  • מה אתה יודע על קהילת הנשרים בגמלא?
  • מה יש לראות בסוסיתא?
  • האם יש בעיות הגעה לסוסיתא?
  • מה אתה יודע על זיכרון יעקב?
  • מנה את המיעוטים בצפון?
  • מתי הצלבנים כבשו את ירושלים?
  • מאיזה מקום לראשונה ראו את ירושלים?
  • מהיכן נכנסו?
  • מה [הצלבנים] עשו בירושלים?
  • מה עומד מאחורי כנסיית הביקור בעין כרם?
  • מה הקשר בין נפוליאון ועכו ?
  • מי הגן על עכו מול נפוליאון?
  • מה תספר בדרך מתל אביב לירושלים ?
  • איך נראה הר הבית בסוף ימי הורדוס ?
  • מהיכן נכנסו המתפללים להר הבית ?
  • מה הם שלושת המצפים?
  • מה אתה יודע על הר כרכום?
  • מה סיפורה של דרך בורמה?
  • מתי התחילה תנועת החסידות?
  • למה ירושלים קדושה למוסלמים?
  • מהם 5 עמודי היסוד באסלאם?
  • מה זה מים פוסיליים?
  • [סוכן] איפה אפשר לקיים מיסה באזור תל אביב?