Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

אודי דינור – מנהל תגליות

דני שלום.
קיבלת המון מחמאות על ההדרכה שלך.
רבים טענו שהייתה זו ההדרכה הטובה ביותר של תגליות השנה (עד כדי כך!).
.
בברכה
אורי דינור
“תגליות – ארכיאולוגיה לכל”