Home Img

אום אל קנאטיר

IMG_9520.JPG
IMG_9520.JPG
Danny Herman
IMG_9520.JPG
IMAG7431.jpg
IMAG7431.jpg
Danny Herman
IMAG7431.jpg
IMAG7437.jpg
IMAG7437.jpg
Danny Herman
IMAG7437.jpg
IMAG7442.jpg
IMAG7442.jpg
Danny Herman
IMAG7442.jpg
IMAG7428.jpg
IMAG7428.jpg
Danny Herman
IMAG7428.jpg
IMAG7443.jpg
IMAG7443.jpg
Danny Herman
IMAG7443.jpg
30012010181.jpg
30012010181.jpg
Danny Herman

capital with a menorah, and a swastika.. Read More

30012010181.jpg
30012010180.jpg
30012010180.jpg
Danny Herman

detail in the synagogue Read More

30012010180.jpg
IMG_9525.JPG
IMG_9525.JPG
Danny Herman
IMG_9525.JPG
IMG_9526.JPG
IMG_9526.JPG
Danny Herman
IMG_9526.JPG

אתר יוצא דופן על מדף סלע בקצה המערבי של הגולן, אל מול צפון מזרחה הכינרת, בו נחשף בית כנסת יהודי עתיק שכל אבניו השתמרו מאז שחרב ברעידת אדמה עזה בשנת 749 לסה”נ. 

במבצע יחודי מורכב וארוך שוחזר כל המבנה, מהמסד והטפחות, כולל הריצוף המקורי, וההיכלית (ארון הקודש).

שמו העתיק של הישוב לא ידוע, אך הוא היה אחד מכשלושים ישובים יהודים שרווחו בגולן בתקופה הביזנטית. עדות אילמת לתקופת רווחה בגולן בימי השלטון הנוצרי לפני למעלה מ1000 שנה.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:  

רמת כיף להורים:     

רמת אקסטרים:   

.

אטרקציות נוספות באזור

סוסיתה 
  חוות הטורבינות 
ה”מג’רסה”