Contact Me
Home Img

אום אל קנאטיר

אתר יוצא דופן על מדף סלע בקצה המערבי של הגולן, אל מול צפון מזרחה הכינרת, בו נחשף בית כנסת יהודי עתיק שכל אבניו השתמרו מאז שחרב ברעידת אדמה עזה בשנת 749 לסה”נ. 

במבצע יחודי מורכב וארוך שוחזר כל המבנה, מהמסד והטפחות, כולל הריצוף המקורי, וההיכלית (ארון הקודש).

שמו העתיק של הישוב לא ידוע, אך הוא היה אחד מכשלושים ישובים יהודים שרווחו בגולן בתקופה הביזנטית. עדות אילמת לתקופת רווחה בגולן בימי השלטון הנוצרי לפני למעלה מ1000 שנה.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:  

רמת כיף להורים:     

רמת אקסטרים:   

.

אטרקציות נוספות באזור

סוסיתה 
  חוות הטורבינות 
ה”מג’רסה”