Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

אפי שטנצלר, יו”ר הקק”ל

הי דני היקר.

אני מודה לך מקרב לב על יום מקסים שארגנת לנו בירושלים

הסברת בדרך שונה ומעניינת מאוד את ירושלים המאוד מושכת

כל משתתפי הטיול ללא יוצא מן הכלל נהנו

ושיבחו

בהצלחה,

תודה ולהתראות

[אפי שטנצלר, יו”ר הקק”ל]