Home Img

בית שערים

beth shearim rec s.jpg
beth shearim rec s.jpg
Danny Herman

Model of the city and the necropolis Read More

beth shearim rec s.jpg
IMG_0748.JPG
IMG_0748.JPG
Danny Herman
IMG_0748.JPG
IMG_5050.JPG
IMG_5050.JPG
Danny Herman
IMG_5050.JPG
IMG_5053.JPG
IMG_5053.JPG
Danny Herman

Inscribed sarcophagus, burial of two sisters Read More

IMG_5053.JPG
IMG_8837.JPG
IMG_8837.JPG
Danny Herman
IMG_8837.JPG
IMG_5058.JPG
IMG_5058.JPG
Danny Herman
IMG_5058.JPG
IMG_5063.JPG
IMG_5063.JPG
Danny Herman

Lions, bulls heads and voltures Read More

IMG_5063.JPG
IMG_5059.JPG
IMG_5059.JPG
Danny Herman

Hunting scene Read More

IMG_5059.JPG
cave 14.JPG
cave 14.JPG
Danny Herman

Cave complex 14 Read More

cave 14.JPG
IMG_4255.JPG
IMG_4255.JPG
Danny Herman
IMG_4255.JPG
IMG_4256.JPG
IMG_4256.JPG
Danny Herman
IMG_4256.JPG
IMG_5077.JPG
IMG_5077.JPG
Danny Herman

"[tomb of] Anina the small" Read More

IMG_5077.JPG
IMG_5071.JPG
IMG_5071.JPG
Danny Herman

Tomb of R. Judah and prince? Read More

IMG_5071.JPG
IMG_0752.JPG
IMG_0752.JPG
Danny Herman
IMG_0752.JPG
IMG_0759.JPG
IMG_0759.JPG
Danny Herman
IMG_0759.JPG
IMG_5088.JPG
IMG_5088.JPG
Danny Herman

Museum cave with big glass Read More

IMG_5088.JPG
IMG_5087.JPG
IMG_5087.JPG
Danny Herman

Clay and lead coffins Read More

IMG_5087.JPG
synagogue.JPG
synagogue.JPG
Danny Herman

the Synagogue? Read More

synagogue.JPG
basilica building.JPG
basilica building.JPG
Danny Herman

The Big Basilica Read More

basilica building.JPG
zeid monument.JPG
zeid monument.JPG
Danny Herman

Sculpture of Alexander Zaid Read More

zeid monument.JPG
IMG_5042.JPG
IMG_5042.JPG
Danny Herman
IMG_5042.JPG

“בית שערים” היתה ישוב יהודי חשוב בתקופת המשנה, ובעיקר נודעה כמקום קבורתו של רבי יהודה הנשיא. 

סביב קיברו נוצרה “עיר מתים” המורכבת בעיקר ממערות קבורה וארונות קבורה בסגנון רומי (“סרקופגים”).

הביקור במערות הקבורה חוויתי, מסקרן, ומרגש.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:     

רמת כיף להורים:      

רמת אקסטרים:     

.

אטרקציות נוספות באזור

הגנים הבאהים בחיפה
  מי קדם” 
עכו