Contact Me
Home Img

בית שערים

“בית שערים” היתה ישוב יהודי חשוב בתקופת המשנה, ובעיקר נודעה כמקום קבורתו של רבי יהודה הנשיא. 

סביב קיברו נוצרה “עיר מתים” המורכבת בעיקר ממערות קבורה וארונות קבורה בסגנון רומי (“סרקופגים”).

הביקור במערות הקבורה חוויתי, מסקרן, ומרגש.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:     

רמת כיף להורים:      

רמת אקסטרים:     

.

אטרקציות נוספות באזור

הגנים הבאהים בחיפה
  מי קדם” 
עכו