Contact Me
Home Img

גשר

אתר גשר ההיסטורי שימש מהתקופה הרומית מעבר חשוב מעל הירדן. בתקופה העותמאנית נבנה מעליו גשר לרכבת, ובתקופה הבריטית נבנתה לידו מצודת “טיגארט” מרשימה. ב1948 נלחמו כאן בהצלחה אנשי קיבוץ גשר אל מול כוחות פלישה עיראקים.

באתר כיום מיצגים וממצאים שונים, וכן מסעדה ידועה – “רוטנברג”.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:  

רמת כיף להורים:   

רמת אקסטרים:  

.

אטרקציות נוספות באזור

בית שאן
  כוכב הירדן 
  נחל הקיבוצים