Contact Me
Home Img

“דרך בורמה”

“דרך בורמה” היה הכינוי שניתן לציר עוקף שהתגלה ונפרץ במהלך מלחמת העצמאות כדי להבטיח אספקת אוכל ותחמושת לירושלים.

הציר כיום משלב הסברים ושרידים של צינור המים לירושלים (“קו השילוח”) ועביר לכל רכב (למעט קטע ה”סרפנטינות” אותו ניתן לעבור במעקף).

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:    

רמת ענין להורים:      

רמת אקסטרים:   

.

אטרקציות נוספות באזור

תל בית שמש
  מרישה 
  מערות בר-כוכבא