Contact Me
Home Img

הכותל המערבי

“הכותל המערבי” הכינוי שניתן לקטע מקיר התמך האדיר שתמך ברחבת הר הבית כאשר בית המקדש עמד בו, לפני כאלפיים שנה.

השרידים המרשימים של בסיס הקיר מלמדים על הגודל ועל ההדר של בית המקדש וירושלים בפרט לפני כאלפיים שנה.

המתחם שמול הכותל משמש כיום לטקסים דתיים ולאומיים, ונחשב למקום הקדוש ביותר לעולם היהודי.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:    

רמת ענין להורים:      +

רמת אקסטרים:  

.

אטרקציות נוספות באזור

הרובע היהודי
  הר ציון  
  עיר דויד