Contact Me
Home Img

אודי דינור – מנהל תגליות

דני שלום.
קיבלת המון מחמאות על ההדרכה שלך.
רבים טענו שהייתה זו ההדרכה הטובה ביותר של תגליות השנה (עד כדי כך!).
.
בברכה
אורי דינור
“תגליות – ארכיאולוגיה לכל”
www.tagliot.com