Contact Me
Home Img

הרובע היהודי

הרובע היהודי בעיר העתיקה משקף התפתחות הקהילה היהודית בירושלים מימי הביניים ועד העת החדשה.

הוא מכיל מגוון מרתק של מוסדות, בתי כנסת, אתרי ארכיאולוגיה, ושטחי מסחר.

מהרובע היהודי גישה גם לכותל המערבי.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:    

רמת ענין להורים:     

רמת אקסטרים:  

.

אטרקציות נוספות באזור

הר ציון
  הכותל המערבי 
  עיר דויד