Contact Me
Home Img

הרודיון

הרודיון נוצרה לפני כאלפיים שנה על ידי המלך הורדוס להיות ארמונו, מבצרו, ולבסוף מקום קבורתו. במשך כ150 שנה חיפשו משלחות שונות את הקבר האבוד, וב2007 הכריז פרופסור נצר על גילוי הקבר האבוד. האתר מכיל ממצאים חשובים נוספים מימי מרידות היהודים נגד הרומים, ושרידי מנזרים ביזנטים.

מפסגת האתר תצפית פנורמית מרהיבה לכיוון ירושלים מחד ולעומק מדבר יהודה מאידך.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:     

רמת ענין להורים:      +

רמת אקסטרים:    

.

אטרקציות נוספות באזור

קברי הקדרון
  עיר דויד 
  מערות בר-כוכבא