Home Img

הרודיון

IMG_2973.JPG
IMG_2973.JPG
Danny Herman
IMG_2973.JPG
IMG_4281.JPG
IMG_4281.JPG
Danny Herman

Swimming pool in the lower city Read More

IMG_4281.JPG
IMAG0217.jpg
IMAG0217.jpg
Danny Herman
IMAG0217.jpg
IMG_0074.JPG
IMG_0074.JPG
Danny Herman

Rebels rolling stones Read More

IMG_0074.JPG
IMG_4331.JPG
IMG_4331.JPG
Danny Herman

But where is the tomb? Read More

IMG_4331.JPG
IMG_4330.JPG
IMG_4330.JPG
Danny Herman

Herodian capitals Read More

IMG_4330.JPG
IMG_4328.JPG
IMG_4328.JPG
Danny Herman

Triclinium turned into a synagogue Read More

IMG_4328.JPG
IMAG1335.jpg
IMAG1335.jpg
Danny Herman
IMAG1335.jpg
IMG_20170414_140253.jpg
IMG_20170414_140253.jpg
Danny Herman
IMG_20170414_140253.jpg
rebel caves in herodium.JPG
rebel caves in herodium.JPG
Danny Herman
rebel caves in herodium.JPG
IMG_4318.JPG
IMG_4318.JPG
Danny Herman

One of the underground resevoirs Read More

IMG_4318.JPG
IMG_2919.JPG
IMG_2919.JPG
Danny Herman
IMG_2919.JPG
IMG_2924.JPG
IMG_2924.JPG
Danny Herman
IMG_2924.JPG
IMG_0086.JPG
IMG_0086.JPG
Danny Herman
IMG_0086.JPG
IMG_2932.JPG
IMG_2932.JPG
Danny Herman
IMG_2932.JPG
IMG_2933.JPG
IMG_2933.JPG
Danny Herman
IMG_2933.JPG
6-dudi unveiling the royal sarcophagi.JPG
6-dudi unveiling the royal sarcophagi.JPG
Danny Herman
6-dudi unveiling the royal sarcophagi.JPG

הרודיון נוצרה לפני כאלפיים שנה על ידי המלך הורדוס להיות ארמונו, מבצרו, ולבסוף מקום קבורתו. במשך כ150 שנה חיפשו משלחות שונות את הקבר האבוד, וב2007 הכריז פרופסור נצר על גילוי הקבר האבוד. האתר מכיל ממצאים חשובים נוספים מימי מרידות היהודים נגד הרומים, ושרידי מנזרים ביזנטים.

מפסגת האתר תצפית פנורמית מרהיבה לכיוון ירושלים מחד ולעומק מדבר יהודה מאידך.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:     

רמת ענין להורים:      +

רמת אקסטרים:    

.

אטרקציות נוספות באזור

קברי הקדרון
  עיר דויד 
  מערות בר-כוכבא