Home Img

זכרון יעקב

IMAG8980.jpg
IMAG8980.jpg
Danny Herman
IMAG8980.jpg
IMAG9002.jpg
IMAG9002.jpg
Danny Herman
IMAG9002.jpg
IMAG9004.jpg
IMAG9004.jpg
Danny Herman
IMAG9004.jpg
IMAG9006.jpg
IMAG9006.jpg
Danny Herman
IMAG9006.jpg
IMAG8969.jpg
IMAG8969.jpg
Danny Herman
IMAG8969.jpg
IMAG8975.jpg
IMAG8975.jpg
Danny Herman
IMAG8975.jpg
IMAG0257.jpg
IMAG0257.jpg
Danny Herman
IMAG0257.jpg
IMAG0282.jpg
IMAG0282.jpg
Danny Herman
IMAG0282.jpg
IMG_20160505_114903.jpg
IMG_20160505_114903.jpg
Danny Herman
IMG_20160505_114903.jpg
IMG_20160505_114426.jpg
IMG_20160505_114426.jpg
Danny Herman
IMG_20160505_114426.jpg
IMAG8993.jpg
IMAG8993.jpg
Danny Herman
IMAG8993.jpg
IMAG8996.jpg
IMAG8996.jpg
Danny Herman
IMAG8996.jpg
IMAG8999.jpg
IMAG8999.jpg
Danny Herman
IMAG8999.jpg

זכרון יעקב הוקמה לפני למעלה ממאה שנה על ידי חלוצי העליה הראשונה.

הישוב נודע במיוחד במוקד פעילות מחתרת ניל”י לסיוע לבריטים להילחם כנגד העותמאנים.

לאורך “רחוב המייסדים” ניתן לאות עד היום את מבני האבן המקוריים, והמפורסם שבהם הוא “בית אהרונסון”, בו כיום מוזיאון מקומי.

בית הקברות של זכרון גם הוא מרגש ומלמד על תמותת התינוקות הנוראית בימי העליה הראשונה, אך הקבר המפורסם ביותר הוא של “שרה”, הלא היא שרה אהרונסון, שהתאבדה כאשר העותמאנים רצו להעבירה למשפט בדמשק.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:  

רמת כיף להורים:      

רמת אקסטרים:  

.

אטרקציות נוספות באזור

מי קדם
  קיסריה 
בית שערים