Contact Me
Home Img

זכרון יעקב

זכרון יעקב הוקמה לפני למעלה ממאה שנה על ידי חלוצי העליה הראשונה.

הישוב נודע במיוחד במוקד פעילות מחתרת ניל”י לסיוע לבריטים להילחם כנגד העותמאנים.

לאורך “רחוב המייסדים” ניתן לאות עד היום את מבני האבן המקוריים, והמפורסם שבהם הוא “בית אהרונסון”, בו כיום מוזיאון מקומי.

בית הקברות של זכרון גם הוא מרגש ומלמד על תמותת התינוקות הנוראית בימי העליה הראשונה, אך הקבר המפורסם ביותר הוא של “שרה”, הלא היא שרה אהרונסון, שהתאבדה כאשר העותמאנים רצו להעבירה למשפט בדמשק.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:  

רמת כיף להורים:      

רמת אקסטרים:  

.

אטרקציות נוספות באזור

מי קדם
  קיסריה 
בית שערים