Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

ז.מ. משרד ראש הממשלה

שלום דני.. אני שמחה לספר לך שלאחר שעזבת אותנו המשכתי לשמוע התרשמויות מאד חיוביות מהמטיילים.  יופי!!..

בהנחה שכל התוכניות של כולם ישאר ללא שינוי, אתם תפגשו במחזור השני של הטיול. גם אני רוצה!!!!!!!!!!

כל טוב

[ז.מ.]

משרד ראש הממשלה.