Contact Me
Home Img

חירבת מדרס

חירבת מדרס היה ישוב יהודי גדול שהתקיים בלב השפלה בעת העתיקה.

האתר משלב מסלול נופי עם ארכיאולוגיה מגוונת, כולל מערות זחילה מימי מרד בר-כוכבא .

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:   

רמת כיף להורים:    

רמת אקסטרים:    

.

אטרקציות נוספות באזור

מערות בר-כוכבא
  מרישה 
דרך בורמה