Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

חלק ב של בחינה בכתב פתור. הנושא – הדרכת גמלאים, יהדות בצפון

תאור הבחינה:

חוג גמלאים יצא לטיול יומיים בנושא:

תקופת המקרא ותקופת המשנה והתלמוד בראי היהדות.

אזורי הטיול הם: כרמל, גלבוע, עמקים צפוניים, גליל תחתון, בקעת כנרות ולאורך הירדן הצפוני עד בקעת החולה ואצבע הגליל.

הערות:

– אזור עמקים צפוניים כולל: עמק יזרעאל, חרוד, בית שאן.

– חובה לכלול לפחות 3 מהאזורים הנ”ל (עמקים צפוניים נחשב לאזור אחד).

– הסיור מתחיל במלון בחיפה ומסתיים בבית ספר שדה חרמון בקיבוץ שניר (אין לחרוג מאזורים אלה).

.

הפתרון:

הפתרון המלא מופיע כאן.

אני לא יודע מי כתב את הפתרון של בחינה זו.

 מישהוא יודע מי כתב פתרון זה??. אשמח לתת לו הקרדיט!

הערות שלי:

א. מתוה הטיול שהוצע הוא:

יום אמוחרקה – בית שערים – תל מגידו – תל יזרעאל – מעין חרוד – כתף שאול – טבריה.

יום בטבריה – חצור – אגמון החולה – כפר בלום (ארוחות צהרים) – תל אבל בית מעכה – תל דן – מעיין ברוך – בי”ס שדה שניר.

1. מנסיון שלי זהו מסלול עמוס מידי בשביל גמלאים!.

2. אין קשר בין אגמון החולה לנושא הסיור!! כנ”ל מעיין ברוך!!. במקומם היה צריך אחרי טבריה לעצור לתצפית על חפירות מגדל, לבקר בבית הכנסת של כפר נחום ו-או של כורסי, משם להמשיך חצורתצפית על תל אבל בית מעכהתל דן – סיום בשניר.

ב. בפירוט הטיול היו לי כמה הערות, אשר רשמתי באדום בבחינה עצמה. כאמור ניתן לראות את פתרון הבחינה כאן.