Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

יגאל קמחי

..רוב הקבוצה הייתה מורכבת מילידי הארץ, מורים, פרופסורים, אנשי ביטחון וקצינים בכירים בדימוס ועוד.

כולנו בעלי מסורת של הכרה ואהבת הארץ והשתתפנו בעבר בלא מעט טיולים מודרכים ברחבי הארץ (מכון אבשלום, החברה הגיאוגרפית ועוד).

הסיור לגן הפסלים ברמת רחל ולאתר הרודיון היה חריג באיכותו.

הסבריך על ההיסטוריה של המקום , תיאור הסביבה הנשקפת מהמצפה והקשר של האתרים השונים ,מהרי אדום, מדבר יהודה בואך לירושלים היה מאלף וכל זה רק כהקדמה לסיור היסודי בהרודיון.

הצלחת לרתק אותנו בהסבריך לאורך המסלול שהקיף את כל שכבות האתר ועד לאזור החפירות וגילוי מיקום קבר הורדוס ע”י פרופ’ אהוד נצר ז”ל.

בילינו איתך יום מאלף שחשף בפנינו בצורה יסודית את תולדות האזור ואת סיפור הורדוס והרודיון.

אין ספק שנמשיך ליהנות מכישוריך בטיולנו הבאים.

בהרבה תודה והערכה

יגאל קמחי, וכל משתתפי הסיור.