Contact Me
Home Img

יובל פלג ז”ל

הזדעזתי לשמוע אתמול על מותו של יובל פלג בהתמוטטות מערה אותה חפר.

יובל הוא בן גילי.

הוא צבר נסיון רב בחפירות ארכיאולוגיות ביו”ש, ובמותו היה סגן ראש קצין מטה לארכיאולוגיה ביו”ש.

אני פגשתי את יובל בפברואר השנה בעת שערך חפירה חשובה ביותר בחירבת קומראן.

ביום בו ביקרתי הוא וציוותו גילו חשפו שבר גדול של כלי טהרה על מדרגות המקוה אותו חשפו (!).

רציתי להצטרף לחפירה, אך גם בעיות ביטוח, וגם התחייבות אחרות שלי בסוף, לצערי הרב, לא איפשרו זאת.

yuval peleg

יובל פלג ז”ל עוקב אחר חשיפת תוכן המקוה בחירבת קומראן. בראשית המדרגות ניתן להבחין בשברי כלי טהרה גדול (“קלל”) שנחשף זמן קצר קודם לכן.

לפני חודשיים פגשתי שוב את יובל בעת השתלמות בשומרון, במערה.

המערה בה מצא אתמול את מותו!. המערה נחשפה באפריל במקרה בעת הרחבת כביש בשומרון.

בעת הביקור יובל וציוותו הוציאו ארונות קבורה רומיים ממעמקי המערה.

רציתי לצלם אותו, אך כהרגלו להצטנע הוא הסתייג, והסתפקתי בצילום החופרים בלבד.

peleg samaria cave

הצוות של יובל פלג ז”ל בעת חשיפת מערת הקבורה בשומרון. ניתן להבחין באחד הפועלים נשען על המכסה של הסרקופג, ובעומק המערה בסרקופג עצמו (שבור). יובל עצמו, בצניעותו האופיניית, ביקש שלא להצטלם. במערה זו הוא מצא אתמול, 26.6.14 את מותו. יהי זכרו ברוך!

באחת הפגישות ביננו גם שיבחתי אותו על עבודת הגמר המצוינת אותה השלים לא מזמן, ובה הציע הצעה חדשה ונועזת המציע שהאיקונוקלזם (=השחתת דמויות) בכנסיות ובתי כנסת הוא ציווי מוסלמי לאחר כיבוש האיסלאם את ארץ-ישראל.

נושא זה במחלוקת שנים רבות כיון שידוע גם על איקונוקלזם נוצרי באותה תקופה, אך טיעוניו של פלג נראו משכנעים ביותר, בעיני לפחות.

איבדנו חוקר ואיש מעש מצוין.

יובל המעיט לדבר, אך הירבה לעשות, והצטיין מאד בכך!

יהי זכרו ברוך.