Contact Me
Home Img

כוכב הירדן

“כוכב הירדן” שהיה ידוע בתקופה הצלבנית בשם “בלבואר” (“נוף יפה”) אכן נמצא על קצה שלוחה ברמת יששכר אל מול נוף מלא הוד של עמק הירדן.

אבל מטרתו היתה אסטרטגית וחשובה ביותר – לשלוט על מעברי הירדן. 

המצודה האדירה שבנו הצלבנים במקום החזיקה מעמד שנתיים של מצור מול המוסלמים, ולמרות שהוחרבה לאחר מכן, שרידי הביצורים המרשימים קיימים עד היום.

באתר גם תחנת איקלום נשרים.