Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

כנסייה מסתורית ומקוה טהרה נחשפו בגת שמנים

Construction works at Gethsemane -Yaniv Berman Israel Antiquities Authority.

הפיר שנחפר לצורך מעבר תת-קרקעי מגת שמנים לקדרון. צילום יניב ברמן. רשות העתיקות.

בשנים האחרונות מנהלת הקוסטודיה של ארץ הקודש, הגוף המייצג את הכנסייה הקתולית בישראל, פרויקט פיתוח תיירותי-צלייני של מתחם גת שמנים. הכוונה היא ליצור מעבר תת-קרקעי מאזור הכנסייה, לתוך נחל הקדרון, המזוהה בנצרות עם מקום המשפט באחרית הימים.  במהלך עבודות הפיתוח נחשפו שני ממצאים ארכיאולוגים מפתיעים.

David Yeger. Photo Yoli Schwartz Israel Antiquities Authority

דויד יגר, ראש החפירה מטעם רשות העתיקות בגת שמנים, בכנסיה הביזנטית החדשה שנחשפה. צילום יולי שוורץ. רשות העתיקות

קרוב לפני השטח נחשפה לצד הכנסייה של גת שמנים כנסייה נוספת מהתקופה הביזנטית. עובדה זו מפתיעה כיון שהכנסייה של גת שמנים בעצמה בנויה על גבי שרידי כנסיות מהתקופה הצלבנית והביזנטית. המקורות ההיסטורים המוכרים מתארים רק כנסייה אחת בגת שמנים. למה אם כך שימשה הכנסייה הנוספת? ברצפת הכנסייה נחשפה כתובת עתיקה, ביוונית, אך היא אינה תורמת לפתרון החידה. התוכן שלה הוא הודיה וברכה לתורמים לבניית הכנסייה: “לזכרם וגאולתם של אוהבי ישוע, אלוהים שקיבל את הקורבן של אברהם, קבל את מנחתם של משרתיך ומחק את חטאיהם”.”

רשות העתיקות והקוסטודיה, שפרסמו את התגלית לאחרונה לא הציעו זיהוי לכנסיה. לדעתי אולי יש לשייך אותה לארוע “הסעודה האחרונה” הידוע. מאז ימי הצלבנים מקום הסעודה האחרונה מזוהה בהר ציון, וגם חלק מהמקורות של התקופה הביזנטית זיהו את הארוע בהר ציון. מנגד היו צליינים שתיעדו את מקום הסעודה האחרונה ליד גת שמנים (תיאודוסיוס 10, אנטונינוס 17). אולי כנסייה זו נבנתה יותר מאוחר לקדש את מקום הסעודה האחרונה בקרבת גת שמנים?

custos of the Holy Land Fr. Francesco Patton, Photo Yoli Schwartz Israel Antiquities Authority

ראש הקוסטודיה בארץ הקודש, ד”ר פרנסצקו פאטון, בוחן את המקוה שנחשף בבסיס גת שמנים. צילום יולי שוורץ. רשות העתיקות.

לא פחות מפתיעה היתה תגלית נוספת, שהתגלתה הרבה מתחת לכנסייה הביזנטית. בבסיס פיר החפירה של המעבר התת-קרקעי, בעומק רב מתחת לפני הקרקע, נחשף  מקוה טהרה, חצוב לתוך הסלע, האופיני לימי בית שני. קיומו של מקוה בעומק כזה מלמד עד כמה שונה היתה הטופוגרפיה של ירושלים בימי בית שני, וכמה הקדרון היה עמוק יותר לפני 2,000 שנה.

אבל יותר חשוב – המקוה התגלה בסמיכות לגת שמנים, ששמו מרמז ששימש להפקת שמן זית, וכידוע הוא בשולי הר הזיתים. אולי המקוה הזה מעיד ששמן הזית שיוצר בגת שמנים הופק בטהרה?. אם אכן כך, סביר שהוא היה מיועד לבית המקדש. מי יודע, אולי שמן הזית של גת שמנים שימש אף להדלקת המנורה!

pisgat zeev ritual bath and olivepress

מערה בתחומי שכונת פסגת זאב מערב, בצפון ירושלים,  ובה בית בד ומקוה טהרה משולבים.

אין זו הפעם הראשונה שמתגלה בית בד משולב עם מקוה טהרה בסביבות ירושלים. ב1990 נחשף מתקן משולב שכזה בפסגת זאב מערב, לא רחוק מהבית בו משפחתי ואני גרנו כשחיינו בירושלים. גם אז הארכיאולוגים הציעו שהמתקן הזה אולי שימש להפקת שמן זית בטהרה, שהיה מיועד לבית המקדש.

הקוסטודיה כעת דנה באפשרויות השונות לשלב את התגליות החדשות בתוכניות הפיתוח של האתר.


ראו אותי מציג את התגליות בתוכנית THE WATCHMAN: