Contact Me
Home Img

למה שבקתני??, פרק 12 – ישו ממציא את הבאנג’י

Galilee christian tourפרק שכולו נצרת..אתרים הקשורים לעיבורו של ישו, והיכן גדל, וכיצד לאחר ההטבלה ניסה לשכנע את אנשי כפרו שהוא אכן המשיח. ספוילר – הם פחות התחברו, ונדרשה קפיצת באנג’י מרשימה..