Contact Me
Home Img

למה שבקתני??, פרק 16 – הארכיאולוגיה של כפר נחום

איפה בכלל כפר נחום? כיצד היא נעלמה, התגלתה מחדש, נחפרה, וכיום משמשת אתר עליה לרגל להמוני נוצרים (!). מה, אם בכלל,  ניתן לראות באתר כיום שמתחבר ישירות לתאורים בבשורות??..