Contact Me
Home Img

למה שבקתני??, פרק 8 – טבילת ישו

baptism site tourדיון במפגש ההיסטורי בן יוחנן המטביל לישו מנצרת. לכאורה בני דודים, לכאורה מבשר ומבושר, אבל יתכן והמציאות קצת יותר מורכבת.. תהנו!