Contact Me
Home Img

מבחן חורף חלק ב 2013

כסלו תשע”ד

דצמבר 2013

מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות

 

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:

קבוצת סטודנטים מחו”ל מגיעה לסיור באתרים מתקופת המקרא (מתקופת הברונזה הקדומה עד סוף תקופת הברזל). הסיור יוצא מבאר שבע ביום ב’ בשעה 08:00 ומסתיים בבית מלון בתל אביב ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

1. קו הגבול הדרומי – קו באר שבע – ערד (כולל), הצפוני – קו שילה – ראש העין (כולל), המזרחי – קו שילה – ערד, המערבי – ללא הגבלה.

2. חובה לכלול בתוכנית שלושה איזורים לפחות מתוך: צפון הנגב, שפלת יהודה, הרי יהודה, שומרון ומישור החוף.

3. אין לכלול את ירושלים בתוכנית הסיור.

4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

(הצעת פתרון:  יום א’: באר שבע, תל באר שבע, תל ערד (כולל א. צהרים), תל לכיש, חורבת קייפא, יקב מוני, יד השמונה (לינה); יום ב: יד השמונה, קרית יערים, נבי סמואל, תל שילה (כולל א. צהריים), תל אפק, עזבת צרטא, יפו, תל אביב).

.

קבוצה מספר 2:

קבוצת תיירים מארה”ב מתעניינת בהכרת אתרים הקשורים בדת האיסלאם, בהיסטוריה המוסלמית ובעדות פורשות מן האיסלאם.

הסיור יוצא מבית מלון בירושלים ביום ב’ בשעה 08:00 ומסתיים בעכו ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

1. קו הגבול הדרומי – ירושלים – רמלה (כולל). אין הגבלה בכיוונים אחרים.

2. יש להיצמד להנחיות הבאות: חצי יום בלבד בירושלים, שלוש שעות בחיפה ואתר דרוזי אחד בלבד.

3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

.

.

קבוצה מספר 3:

קבוצת צעירים נוצרים מגיעה לסיור בעקבות חייו ומפעלותיו של ישו בצפון הארץ. הסיור יוצא מבית מלון בטבריה ביום ב’ בשעה 08:00 ומסתיים בבית מלון בנצרת ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

1. קו הגבול הדרומי – בית שאן – חיפה (לא כולל).

2. חובה לכלול חצי יום בנצרת וחצי יום בסובב כנרת (לא פחות ולא יותר).

3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא ולהימצא מחוץ לנצרת וסובב כנרת.

.

.

בהצלחה!