Contact Me
Home Img

מבחן חורף חלק ב 2014

כסלו תשע”ה
דצמבר 2014
מבחן רישוי למורי דרך
חלק ב’
משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות
עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.
קבוצה מספר 1:
קבוצת תיירים פרוטסטנטים מבקשת סיור בדגש המקרא והברית החדשה. הסיור יצא מבאר שבע ביום
. ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בירושלים ביום ג’ בשעה 19:00
הערות:
– אין לחרוג מקו באר שבע דרומה ומקו תל שילה צפונה.

– חובה לכלול חצי יום בירושלים (לא פחות ולא יותר.

– חובה לכלול לפחות שלושה אזורים גיאוגרפיים או עירוניים שונים בנוסף לירושלים.

– נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא ולא בירושלים.

קבוצה מספר 2
קבוצת מורים יהודים מארצות הברית מעוניינת בסיור רב תחומי לאורך הבקע. הסיור יתחיל בקליה
. ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בקיבוץ קטורה ביום ג’ בשעה 19:00
הערות:
– אין לחרוג מקו קליה צפונה ומקו קטורה דרומה. גבול הגזרה מערבה עד 10 ק”מ מכביש 90
– חובה לכלול לכל הפחות חמישה מבין הנושאים הבאים: מקרא, ארכיאולוגיה, היסטוריה, דתות, תעשייה, חקלאות, גיאולוגיה, חי וצומח, התיישבות.
– נקודת ההרחבה חייבת להיות מדרום לצומת הערבה.

קבוצה מספר 3
חוג מטיילים ישראלים מבקש לסייר בצפון הארץ בעקבות ההתיישבות מן העת העתיקה ועד ימינו.
הסיור יצא מבית שאן ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בקרית שמונה ביום ג’ בשעה 19:00
הערות:
– אין לחרוג מקו בית שאן דרומה ומקו קרית שמונה צפונה.
– חובה לכלול חצי יום בעמק יזרעאל, חצי יום בגליל התחתון ובבקעת כנרות, חצי יום בגליל
העליון וחצי יום ברמת הגולן (אין לכלול את הגן הלאומי בבית שאן).
– נקודת ההרחבה חייבת להיות אתר הקשור לנושא ההתיישבות בעת העתיקה (מתקופת המקרא
עד התקופה הממלוכית, כולל).
בהצלחה!