Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

מבחן חורף חלק ב 2019

חשון  תש”פ

נובמבר  2019

מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

 

קבוצה מספר 1:

קבוצת מטיילים ישראליים מעוניינת בסיור להכרת התקופה הצלבנית. הסיור יתקיים בימים ב’  ו-ג’ בין השעות 08:00 בבוקר עד 19:00 בערב בכל יום.

 

הערות:

  1. על הסיור לכלול מגוון אתרים ונושאים לפחות משלושה אזורים גיאוגרפיים שונים.
  2. יש לכלול לפחות שישה אתרים מהתקופה הצלבנית.
  3. יש לכלול בסיור חצי יום בירושלים (לא פחות ולא יותר).
  4. על נקודת ההרחבה להיות קשורה לנושא הסיור ולא בירושלים.

 

 

קבוצה מספר 2:

קבוצת תיירים אוהבי לכת מאירופה, מעוניינת בסיור להכרת רמת הגולן עד לחופה המזרחי של הכנרת והחרמון. הסיור יתקיים בימים ב’  ו-ג’ בין השעות 08:00 בבוקר עד 19:00 בערב בכל יום.

הערות:

  1. יש להתייחס להיבטים גיאולוגיים, גיאומורפולוגיים ואקלימיים, לטבע, להיסטוריה, לארכיאולוגיה, לדתות ולאדם.
  2. יש לכלול במהלך היומיים מסלול הליכה של חצי יום (לא פחות ולא יותר) בדגש טבע.
  3. נקודת ההרחבה חייבת להיות באתר הקשור לאחד או יותר מן ההיבטים שהוזכרו, אך לא באתרים הבאים: קשתות רחבעם (אום אל קנאטיר), קצרין והכפר התלמודי גמלא.

 

קבוצה מספר 3:

קבוצת תיירים מחו”ל מעוניינת בסיור להכרת שפלת יהודה, באר שבע וסביבתה ורמת הנגב. הסיור יתקיים בימים ב’  ו-ג’ בין השעות 08:00 בבוקר עד 19:00 בערב בכל יום.

הערות:

  1. יש להתייחס להיסטוריה, לארכיאולוגיה, לאדם, לחקלאות ולתוצריה.
  2. יש לכלול כחצי יום לכל הפחות בכל אחד מהאזורים הנ”ל.
  3. נקודת ההרחבה חייבת להיות בשפלת יהודה ולהתייחס לשני היבטים או יותר מאלה שהוזכרו בהערה מספר 1.

 

                                                                                                          בהצלחה!