Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

מגילת עין-גדי פוענחה! (אפריל 2016)

פסיפס בית הכנסת העתיק של עין גדי כיום

ב1965 רצה קיבוץ עין-גדי להניח צינור מים חדש להשקיית מטעי התמרים בשדות נוה עין-גדי, אלא שהטרקטור חשף רצפת פסיפס עתיקה. צוות ארכיאולוגים הוזעק מירושלים, והחפירות חשפו כמה רצפות של בית כנסת עתיק שהיה פעיל בן 300 ל600 לסה”נ לערך. הוא חדל לפעול בשל שריפה עזה שהחריבה אותו.

בחפירות של אזור ארון הקודש נחשפו שרידי מגילות. אחת מהן היתה שלמה יחסית, אך מפוחמת לחלוטין והיה חשש גדול שתתפורר אם ינסו לפתוח אותה.
בדיקות פחמן 14 של המגילה קבעו שהיא מהמאה השלישית לסה”נ, משמע היא היתה בשימוש הקהילה כשלוש מאות שנה (!). אך מה תוכנה?

במשך 45 שנה שכבה המגילה בכספות “היכל הספר” , בהם שמורים גם מגילות ים המלח, ורק לאחרונה, ב2015 הצליח מחקר חדשני לפענח את תוכנה. התפנית המחקרית התאפשרה הודות להתפתחות טכנולוגית צילומי CT. החברה הישראלית “מרקל טכנולוגי’ז” הציעה צילום המגילה באחד ממכשירי ה”מיקרו CT” שלהם, ופיענוח הסריקה נעשה בעזרת תכנת הדמיה דיגיטלית יחודית על ידי פרופסור ברנט סילס מאוניברסיטת קנטקי. מסתבר שהמגילה היא ספר ויקרא. המחקר הצליח לזהות שמונה עשר פסוקים מתחילת ספר ויקרא, ולשחזר שבעה עשר נוספים.

הנה וידיאו מרתק המראה את הפריסה הוירטואלית של המגילה –

כיון שהמגילה מתוארכת למאה השלישית לסה”נ, זו תגלית נדירה ביותר, כמעט יחידה, של מגילה מ”תקופת הדממה“, היא התקופה שבין המאה השניה למאה העשירית, תקופה ארוכה למן ימי מרד בר-כוכבא ועד ימי כתיבת “כתר ארם צובא”. זוהי תקופה ארוכה שעד כה לא היו ידועים ממנה עותקים של מגילות מקראיות.

אך יותר חשוב מכך (לדעתי), הקריאה המדויקת של הטקסט, שפורסמה רק כעת, מראה זהות מוחלטת לנוסח המסורה, עדות להשלמת הקנונזיציה של המקרא, קרי קביעת נוסח אחיד ויחיד לתנ”ך לפני המאה השלישית לסה”נ. במגילות ים המלח, מנגד, מופיעים כמה נוסחים, הד לכיתתיות שאפיינה את שלהי ימי בית המקדש השני (צדוקים, פרושים, איסיים, ועוד). התאוריה היתה שהקנוניזציה של התנ”ך נעשתה בימי מרד בר-כוכבא וימי המשנה, כאשר היהדות הפכה מדת המבוססת על הקרבת קרבנות לדת המבוססת על תפילות קבע, אחידות,. מגמה זו הביאה גם לקביעת נוסח מקרא אחד. עד כה היתה זו השערה מחקרית.

מגילת עין-גדי מראה שתאוריה זו ככל הנראה נכונה!.