Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

מי הזיז את הסולם שלי? – 2010

“כנסית הקבר” שבעיר העתיקה בירושלים הוא מתחם הקודש הנוצרי החשוב ביותר בארץ ישראל. המתחם נבנה לראשונה במאה הרביעית לסה”נ, ומקודש על ידי נוצרים רבים כמקום הצליבה, מוות, קבורת ותחית ישו. עד עצם היום הזה האתר מושך אליו מליוני צליינים ותיירים כאחד, והוא נחשב לאחד היעדים הפופולארים ביותר ב”ארץ הקודש”.

השליטה על האתר נחלקת בין מספר מסדרים נוצרים, והוא מאופין במחלוקות רבות, אשר לא פעם מלוות במאבקים אלימים. ב1852 העותמאנים פרסמו צו (“פירמן”) המקבע את הסדרי הבעלות והליטורגיקה במתחם כנסית הקבר. לפי מסמך זה, הידוע כמסמך ה”סטטוס קוו”, הבעלות על  מתחם נחלקה בעיקר בין הכנסיה המזרחית (היוונית-אורתודוקסית), והכנסית המערבית (הרומית-קתולית).

חזקה משנית נקבעה לכנסיה הארמנית, הכנסיה הקופטית, הכנסיה האשורית, והכנסיה האתיופית. סדרי התפילות של הכתות השונות גם הם הוסדרו במסמך ה”סטטוס קוו”. זמן קצר לפני  שהוצא הצו ב1852 הוצב סולם עץ לפני החלון הימני שמעל הכניסה הראשית. צו ה”סטטוס קוו” העותמאני קבע שהחלון והמעקה שלפניו הם “שטח כללי”.

המשמעות היא כי אף כנסיה אינה יכולה לתבוע בעלות על שטח זה, ולשנות  או להזיז כל מה שבתחומו – כולל הסולם.

התוצאה היא מאז 1852 הסולם לא הוזז, והוא תמיד נראה באותו מקום בכל איור או צילום של חזית כנסית הקבר  מאז 1852 (תבדקו אותי!. ראו למשל באתר הזה:

אני עוקב אחר הסולם מאז שנות ה1990, וגם אני תמיד ראיתי אותו במקומו, מול החלון הימני, בבואה לשמרנות הקפדנית האופינית למתחם מקודש זה.

אך לפני כמה חודשים סטודנטית שלי בקורס מורי דרך סיפרה לי שהיא ראתה את הסולם מול החלון השמאלי של המתחם, ושיש לה צילום  המוכיח זאת!.

היא בעצמה התפלאה לראות שהסולם אינו במקומו, ואכן בביקור חוזר למחרת היא שמה לב כי הסולם הושב למקומו.

מי הזיז את הסולם?,

ולמה?? .

שמא מישהו ניסה לשנות את סדרי ה”סטטוס קוו”?, למה?,

ומי חשף אותו  כה מהר?..

אני כבר רואה בדמיוני כיצד פרשיה שכזו מעובדת לנובלה נוספת בסגנון “צופן דה וינצי”.

את האמת בכל אופן, איני יודע.

שלום

דני הרמן

צילום משלהי המאה ה19 של חזית מתחם כנסית הקבר. שימו לב לסולם העץ מול החלון הימני של הקומה השניה.

צילום משלהי המאה ה19 של חזית מתחם כנסית הקבר. שימו לב לסולם העץ מול החלון הימני של הקומה השניה.

צילום נדיר של "סולם כנסית הקבר" נשען כנגד החלון השמאלי של חזית המתחם.

צילום נדיר של "סולם כנסית הקבר" נשען כנגד החלון השמאלי של חזית המתחם. צולם על ידי זהר חלפן ב4 לפברואר 2009 בשעה 8:54. * הצילום באדיבות זהר חלפן.

"סולם כנסית הקבר" במקומו המקורי בתמונה שצולמה לאחר ה4 בפברואר 2009

"סולם כנסית הקבר" במקומו המקורי בתמונה שצולמה לאחר ה4 בפברואר 2009. * הצילום באדיבות זהר חלפן.

*תודה רבה לזהר חלפן על הנכונות לפרסם התמונות שצילמה!