Home Img

ממשית

IMAG0965.jpg
IMAG0965.jpg
Danny Herman
IMAG0965.jpg
IMAG0966.jpg
IMAG0966.jpg
Danny Herman
IMAG0966.jpg
IMAG0967.jpg
IMAG0967.jpg
Danny Herman
IMAG0967.jpg
IMG_8109.jpg
IMG_8109.jpg
Danny Herman
IMG_8109.jpg
IMAG0969.jpg
IMAG0969.jpg
Danny Herman
IMAG0969.jpg
IMG_8165.jpg
IMG_8165.jpg
Danny Herman
IMG_8165.jpg
IMAG0974.jpg
IMAG0974.jpg
Danny Herman
IMAG0974.jpg
IMAG0977.jpg
IMAG0977.jpg
Danny Herman
IMAG0977.jpg
IMAG0975.jpg
IMAG0975.jpg
Danny Herman
IMAG0975.jpg
IMG_8164.jpg
IMG_8164.jpg
Danny Herman
IMG_8164.jpg
IMG_8097.jpg
IMG_8097.jpg
Danny Herman
IMG_8097.jpg
IMG_8183.jpg
IMG_8183.jpg
Danny Herman
IMG_8183.jpg
IMG_8181.jpg
IMG_8181.jpg
Danny Herman
IMG_8181.jpg
IMG_8184.jpg
IMG_8184.jpg
Danny Herman
IMG_8184.jpg
IMAG0984.jpg
IMAG0984.jpg
Danny Herman
IMAG0984.jpg
IMAG0987.jpg
IMAG0987.jpg
Danny Herman
IMAG0987.jpg
IMAG0987m.jpg
IMAG0987m.jpg
Danny Herman
IMAG0987m.jpg
IMG_8190.jpg
IMG_8190.jpg
Danny Herman
IMG_8190.jpg
IMG_8193.jpg
IMG_8193.jpg
Danny Herman
IMG_8193.jpg
IMAG0989.jpg
IMAG0989.jpg
Danny Herman
IMAG0989.jpg

ממשית הוא שמה העברי של עיירה מבוצרת שהתקיימה בלב הנגב בתקופה הרומית ביזנטית, ושימשה תחנה במסחר הבשמים הנבטי, ומצודת גבול בתקופה הרומית-ביזנטית.

שרידי הישוב נחפרו רק בחלקם, אך מעידים על פעילות עשירה בלב המדבר עד הכיבוש המוסלמי.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:   

רמת כיף להורים:   

רמת אקסטרים:  

.

אטרקציות נוספות באזור

מעלה העקרבים הרומי
 negev מו”פ חצבה (“תחנת יאיר”)
  מרכז מבקרים מכתש רמון