Contact Me
Home Img

מעלה העקרבים הרומי

“מעלה העקרבים הרומי” כנראה נחצב בתקופה הרומית המאוחרת כאשר הרומים שאפו לייצב את גבולות האימפריה וליצור צירים ומצדיות לאורך “לימס פלשתינה”.

התוצאה היא עשרות מדרגות חצובות בסלע, מחברות בן מצדיות שונות על ציר העולה מהערבה לכיוון ממשית.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:    

רמת כיף להורים:      

רמת אקסטרים:     

.

אטרקציות נוספות באזור

ממשית
  מו”פ חצבה (“תחנת יאיר”) 
טיול ג’יפים במכתש רמון