Contact Me
Home Img

מערות בר-כוכבא

מערות הזחילה מימי מרד בר-כוכבא הן עדות אילמת לדרמה גדולה שהתרחשה בארץ-ישראל לפני כאלפיים שנה כאשר היהודים ניסו בפעם האחרונה למרוד כנגד האימפריה הרומי, ובעיקר נגד גזירות הדת שלה. 

המערות בחלקן צרות וקשות למעבר, אך פופולאריות במיוחד בקרב ילדים ונוער.

.

רמת עניין וכיף

רמת כיף לילדים:      +

רמת כיף להורים:     

רמת אקסטרים:       +

.

אטרקציות נוספות באזור

חירבת מדרס
  דרך בורמה 
  מרישה