Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2011טו

בקעת ים המלח – הלילה האחרון במצדה

 1. מה ההבדל בין הארמון הצפוני למערבי במצדה?
 2. מה הקבוצות השונות ביהדות בתקופת המרד?
 3. מה זה בולען?
 4. שלושה נושאי הדרכה בדרך לירושלים ממצדה
 5. מה אתה יודע על השומרוני הטוב ומעלה אדומים וממה הצבע האדום?
 6. מה התצפית הטובה בי-ם אחה”צ?
 7. מה ההוראות למעבר לבית לחם?
 8. מה הוראות לביקור בכנסת?
 9. כמה חברים בכנסת ומה המקור?
 10. מהי התק’ הביזנטית?
 11. מה המקורות הארכיאולוגים לתקופה זו?
 12. מה המקורות הארכ’ לתק’ בית ראשון?
 13. מהי כתובת השילוח?
 14. מתי נחצבה נקבת חזקיהו?
 15. מה אתה יודע על הקו העירוני בירושלים?
 16. למי היה שייך הר הצופים?
 17. תכנן סיור לפרוטסטנטים בגליל
 18. מה תספר על הספינה העתיקה בגינוסר?
 19. מה אתה יודע על סיפור תל חי?
 20. מה אתה יודע על הכפר ג’יש?
 21. האם אתה יודע על קשר בין גוש חלב למרד הגדול?
 22. ציין שני אתרים רומים ביזנטיים במישור החוף?
 23. מה אתה יודע על אפולוניה?
 24. ממתי רוב הממצאים שם?
 25. מה הסיבה לשני נמלים ביפו ותל אביב?
 26. מה מקור השם תל אביב?
 27. מהם עמודי התווך של האסלאם?