Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2011יא

רמת הגולן היום וב-73 – כח צביקה במלחמת יום כיפור

–1.      מה הסיפור של עוז 77?

–2.      למה דווקא שם הסורים מנסים להבקיע את הקו?

–3.      מהם גבולות רמת הגולן?

–4.      מה אתה יודע על אסון המסוקים?

–5.      מה ההבדל הפוליטי בין הדרוזים בגולן לאלה בגליל?

–6.      מהם נסיונות ההתיישבות היהודים בגולן בשלהי המאה ה-19?

–7.      מה החשיבות של כפר נחום לכל הדתות?

–8.      מדוע ישו בחר לפעול באזור זה?

–9.      מה אתה יודע על כביש הצפון?

–10.  מה זה המרד הערבי?

–11.  מה עוד בנו לאורך כביש הצפון?

–12.  איך נוצרו הנקרות בראש הנקרה?

–13.  מי זה הארי האשכנזי בצפת?

–14.  מי זה רבי שמעון בר יוחאי?

–15.  מה הוא כתב?

–16.  מה זה בית שערים?

–17.  ספר על שלושה נושאי הדרכה מבית שאן לירושלים?

–18.  לאן תיקח תיירים לתצפית יפה בירושלים אחה”צ?

–19.  מתי זה תקופת בית ראשון?

–20.  מהי תקופת בית שני?

–21.  למה הורדוס צריך לבנות את המקדש כשיש כבר מקדש?

–22.  איך נכנסו להר הבית בזמן הורדוס?

–23.  מהיכן נכנסו הכהנים?

–24.  מה זה חסיד אומות עולם?

–25.  ספר על ממצא ארכיאולוגי מתקופת בית ראשון?

–26.  איך יודעים שנקבת חזקיהו היא מבית ראשון?

–27.  איפה כתוב על חציבת הנקבה?

–28.  מה אתה יודע על היישוב הישן בירושלים?

–29.  מה שמו של היהודי הקשור למשכנות שאננים?

–30.  מה זה סיור אופציונאלי?

–31.  מה זה הבולענים לחוף ים המלח?

–32.  מי ממיס את המלח בגרימת הבולענים?

–33.  מה חשיבות קומראן לנצרות?

–34.  ציין שלושה אתרים מקראיים בשפלה?

–35.  מה אתה יודע על הפלישתים, מכיר שם אחר להם?

–36.  מתי נקבע הגבול בין ישראל למצרים?

–37.  מהם שלושת המצפים בנגב?

–38.  באיזו שנה עלו המצפים?

–39.  מה זה צ’ק אין?

–40.  מה תפקיד מורה הדרך בשלב זה?

–41.  מי היה בן גוריון ומה חשיבותו?.

–42. היכן היה ביתו בתל אביב?