Contact Me
Home Img

נבחן 2011יג

נשים בירושלים – מריה מגדלנה

 1. הסבירי על קבר חולדה והדמויות הקשורות לאתר
 2. מדוע את מדברת על אליזבט במריה מגדלנה?
 3. מה את יודעת על כנסיית דורמיציון?
 4. מה את יודעת על חדר הסעודה האחרונה?
 5. מה מציינים בחדר הסעודה האחרונה?
 6. איך את קושרת את 1881 ו-1905 לציונות?
 7. מה זה סיור רגולרי ואופציונאלי?
 8. מדוע נקרא הר הרצל הר הזכרון?
 9. מי זכאי להיקבר בחלקת גדולי האומה?
 10. מה עוד יש שם?
 11. מה זה יד ושם?
 12. מה את יודעת על המסגד בעכו?
 13. מהם חמשת עמודי האסלאם?
 14. מה חשיבות כפר קנה לנצרות?
 15. איך זה ששבט דן מגיע לצפון?
 16. מהי כתובת חשובה בדן?
 17. מה את יודעת על הארי בצפת?
 18. מה את יודעת על חומה ומגדל?
 19. מהי תקופת של חומה ומגדל?
 20. מהם המיעוטים בכרמל ומה המאפיינים?
 21. מה חשיבות המוחרקה?
 22. מה היא המערה הצידונית במרישה?
 23. מה ההבדל בין מרישה לבית גוברין?
 24. מה ההבדל בין תיאטרון לאמפיתאטרון?
 25. מה ההגדרה של מדבר?
 26. מה ההבדל בין מדבר בצל גשם למדבר הנגב?
 27. מה את יודעת על בית אשל?
 28. מה את יודעת על מקדש חתחור?
 29. מה עשו בתמנע?
 30. מה המקורות העיקריים של המים בישראל?
 31. מה זה חומת ההפרדה?
 32. מהו הקו הירוק?
 33. מה זה מזוזה?
 34. מהם נקודות המעבר היבשתיים של ישראל?
 35. מתי נוסדה דגניה?
 36. מיהו הנשיא הראשון והיכן ביתו?
 37. מה תאריכי התק’ הצלבנית?