Contact Me
Home Img

נבחן 2011יט

יפו תל אביב – עקיבא אריה וייס

 1. מה מיוחד בפרוייקט התחנה?
 2. יש משהו היסטורי ב”תחנה”?
 3. מה הסיפור של המושבה האמריקאית?
 4. מה מיוחד בנוה צדק – מה את מראה?
 5. מיהו שלוש?
 6. מה יש בעיריה הישנה ברח’ ביאליק?
 7. למה שימש המבנה במקור?
 8. מהו סיגנון אקלקטי?
 9. איזה עוד סגנון בניה אתה רואה?
 10. באיזה יום בשבוע הוכרזה העצמאות ומדוע?
 11. מה חשיבות יפו לנצרות?
 12. מה שמות השערים של העיר העתיקה?
 13. מה חשיבות ירושלים לאיסלאם?
 14. צייני 3 אתרים מתקופות: ממלוכית, עות’מאנית ואומאית?
 15. מה ההוראות לקבוצה לפני יום כיפור?
 16. מתי כבשו הצלבנים את ירושלים ועד מתי שלטו בה?
 17. זוכרת קרב חשוב ב-1187?
 18. מתי עזבו הצלבנים סופית את הארץ?
 19. איפה היתה הבירה אחרי נפילת ירושלים?
 20. איפה היו המפקדות של המסדרים הצלבניים?
 21. מה את יודעת על בית שערים?
 22. מה את יודעת על יודפת?
 23. מה את יודעת על מגידו?
 24. מי היו הכרמליתים?
 25. מה את יודעת על נמל חיפה ממתי מתחיל?
 26. מה עוד עשו הבריטים בחיפה?
 27. מה את יודעת על אתר ספיר ועל המוביל הארצי?
 28. מה הממצאים בתל לכיש?
 29. מי חפר את לכיש ומה חשיבותה?
 30. תארי את מפעל המים בתל באר שבע?
 31. מה מיוחד במפעלי ים המלח?