Contact Me
Home Img

נבחן 2011כא

אמות המים לירושלים

 • 4 אתרים סביב הכנרת לנוצרים
 • מה הייתה אספקת המים בתקופת בית ראשון?
 • עד לאן הגיעו אמות המים בירושלים?
 • מה אתה יודע על מוביל המים הארצי?
 • למה לא בנו את אתר ספיר במקום גבוה?
 • מה חשיבות הסירה בגינוסר?
 • מסלול של חצי יום רגלי בגליל ומה הצומח האופייני
 • כיצד נכבשה צפת ב-1948?
 • מה הסיבה שצפת עוברת פריחה במאה ה-16?
 • מהי התקופה הצלבנית ומיהם 4 המסדרים?
 • מה הנסיבות באירופה שהביאו למסעי צלב?
 • אתרים מוסלמיים בירושלים-מחוץ להר הבית
 • מה המאפיינים של הבנייה הממלוכית?
 • מהי חשיבות קיסריה לנצרות?
 • מיהם הבוסנים בקיסריה?
 • מה מיוחד בנמל קיסריה?
 • בת כמה תל אביב היום?
 • למה יש נמל ביפו ובתל-אבי?ב
 • (סוכן נסיעות) מה הם הדברים שהמדריך בודק עם הנהג והרכב?