Contact Me
Home Img

נבחן 2011כז

[גמלא]

 • מה אתה מספר לאנשים בבית הכנסת בגמלא?
 • מה קרה בגמלא ?
 • (סוכן) מה הם בעלי החיים שרואים בגמלא?
 • ממתי קיימים בתי כנסת ומה ההבדל בין בית המקדש לבית הכנסת
 • דוגמא לתל מקראי בצפון
 • מה מיוחד בתל דן?
 • מה שם השער בצפון מפת מידבא?
 • מה הם המעברים לירדן ומצרים?
 • מה זה מחראב- לאיזה כיוון?
 • מהו הכסא שנמצא בכורזים?
 • איפה זה קיסריה פיליפיי?
 • מה משמעות השם פטרוס?
 • מה אתה רואה בירושלים במאה ה-6, איזה רחובות?
 • יוחנן המטביל- הרקע להולדתו?
 • מה הקשר בין ההטבלה לנצרות?
 • מה היא השכונה הראשונה היהודית מחוץ לחומות ?
 • (סוכן) איך מבקרים תיירים היום בבית לחם?
 • מה אורך המדינה?
 • מה זה מכתש?