Contact Me
Home Img

נבחן 2011כט

[רוג’ום אלהירי (תרבות הפולחן ברמת הגולן)]

 • מה זה דולמן?
 • האם יש דולמנים במקום נוסף בארץ?
 • מה אתה יודע על קהילת הנשרים בגמלא?
 • מה יש לראות בסוסיתא?
 • האם יש בעיות הגעה לסוסיתא?
 • מה אתה יודע על זיכרון יעקב?
 • מנה את המיעוטים בצפון?
 • מתי הצלבנים כבשו את ירושלים?
 • מאיזה מקום לראשונה ראו את ירושלים?
 • מהיכן נכנסו?
 • מה [הצלבנים] עשו בירושלים?
 • מה עומד מאחורי כנסיית הביקור בעין כרם?
 • מה הקשר בין נפוליאון ועכו ?
 • מי הגן על עכו מול נפוליאון?
 • מה תספר בדרך מתל אביב לירושלים ?
 • איך נראה הר הבית בסוף ימי הורדוס ?
 • מהיכן נכנסו המתפללים להר הבית ?
 • מה הם שלושת המצפים?
 • מה אתה יודע על הר כרכום?
 • מה סיפורה של דרך בורמה?
 • מתי התחילה תנועת החסידות?
 • למה ירושלים קדושה למוסלמים?
 • מהם 5 עמודי היסוד באסלאם?
 • מה זה מים פוסיליים?
 • [סוכן] איפה אפשר לקיים מיסה באזור תל אביב?