Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2011כ

אתרים בשפלה – האמפיתאטרון בבית גוברין

 1. מה מעניין בחורבת עתרי?
 2. מה מוכיח לנו שזה אתר יהודי?
 3. מה המקורות למסע סנחריב?
 4. מה אתה יכול לראות ממסע סנחריב בלכיש?
 5. מה מקורות למרד בר כוכבא?
 6. איפה עוד ניתן למצוא אמפיתאטרונים?
 7. ציין אטרקציות תיירותיות באילת?
 8. מה זה אלמוג?
 9. מתי תיקח סיור לחובבי ציפורים ולאן?
 10. מה מיוחד בעונת הסתיו והנדידה?
 11. נושאי הדרכה מתל אביב לירושלים?
 12. איפה מראים היום את מקומו של ארמון הורדוס?
 13. האם יודעים איפה היה התיאטרון שמופיע בדגם?
 14. היכן היתה ההסגרה של ישו?
 15. היכן היה המשפט?
 16. מהם המבנים הקדושים לאיסלאם על הר הבית?
 17. ממתי אלואליד ולאיזו שושלת שייך?
 18. ממתי חומות העיר העתיקה?
 19. מהי מזוזה מהם תפילין ומהי טלית?
 20. מה כתוב בתוך המזוזה?
 21. נושאי הדרכה בתל דן?
 22. איך נוצרו הנקרות בראש הנקרה ולמה אין במקום אחר?
 23. מה אתה יודע על שיירת יחיעם?
 24. מתי היה מסע נפוליאון וציין אתר הקשור לכך?
 25. מה ההבדל בין סונים לשיעים?
 26. מה ההבדל התיאולוגי בין קתולים לפרוטסטנטים?
 27. מתי נוסדה ראש פינה ואיזה סוג של יישוב?