Contact Me
Home Img

נבחן 2011לא

[מלון המלך דוד – פיצוץ (לאורכו של רחוב דוד המלך – תקופת המנדט)]

 • מה אתה מספר על מלון פלאס?
 • מדוע הקיפו את הצינורות בתיל?
 • איזה אלמנטים ארכיאולוגיים יש במגדל ימק”א?
 • מה פרוש השם ימק”א ?
 • האם יש עוד אתר שלהם בארץ?
 • מה הסיפור של הרכבת הראשונה לירושלים?
 • מה אפשר לספר על הרכבת הזו?
 • מה מייחד את הקברים בכתף הינום
 • מה הסיפור של הרכבל בכתף הינום?
 • מה הסיפור של הכניסה הסקוטית?
 • מה הסיבה להתיישבות המקראית בגב ההר ואילו היום במישור החוף?
 • בת כמה תל אביב היום- הצע סיור בן 3 שעות בתל-אביב?
 • מה זה חומה ומגדל-איפה יש דגם?
 • מהו מכון איילון ?
 • מה אתה יודע על ראשון לציון ?
 • מה קרה בניצנים ?
 • עד לאן הגיעו המצרים?
 • מה סיפורה של יד מרדכי?
 • מהי קריפטה?
 • מה הוא  מינרט?
 • מה הן תחנות הסנהדרין בצפון?
 • (סוכן) חסר חדר במלון- מה עושים?
 • (סוכן) מה צריך לעשות במקרה של התייבשות?